Tanácsadás

Tanácsadás alatt mindenki először arra gondol, hogyan lehet elkerülni az adók megfizetését, de legalább is a lehető legkisebbre csökkenteni a mértékét. Jelen esetben mi ezt a kifejezést sokkal szélesebb körben értelmezzük.

Ez a fogalom számunkra azt jelenti, hogy képzettségünk és szakmai tapasztalataink birtokában az ügyviteli tevékenységeink körében ismereteinket megosztjuk ügyfeleinkkel. Ez azt is jelenti, hogy a vállalkozások számlatükrének kialakításától kezdve, a bérjellegű juttatásokon és adózási információkon keresztül a vállalkozások controlling folyamatáig minden feladatban segíthetünk.

Számviteli tanácsadás

Konzultációt követően számviteli szakértő munkatársaink a könyvvitel során alkalmazott számlatükröt a vállalkozás tevékenységéhez és a vezetőség információ igényeinek megfelelően alakítjuk ki. Így biztosítani tudjuk, hogy a könyvelés ne öncélú egyen, hanem valóban információt szolgáltasson a vállalkozásban végbe menő folyamatokról. Igény esetén ezzel összefüggésben vállaljuk számviteli politika, értékelési szabályzat és pénzkezelési szabályzat elkészítését.

A bér és bérjellegű költségekkel való gazdálkodás elősegítésére ügyfeleink igényei alapján javaslatokat tudunk megfogalmazni a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. Így igény esetén cafeteria szabályzat készítésében is közreműködünk.

Adótanácsadás

Sajnos az adótanácsadás körében rossz hír ügyfeleink részére, hogy adóelkerülésben nem tudunk tanácsot adni, mivel legálisan nem lehet elkerülni. A folyamatos jogszabály változás következtében egyre kisebb a csökkentés lehetősége is. Ugyanakkor a legkisebb mértéke viszonyítás kérdése, kinek mit jelent. Egy dolgot tehetünk, megtervezzük a fizetendő adó nagyságát.

Ehhez olyan adózásban járatos szakértő, adótanácsadó szükséges, aki ezen jogszabályok folyamatos változásai ellenére naprakész ismeretekkel rendelkezik. A segítségével lehetséges a fizetendő adó- és járulék kötelezettségek előzetes tervezése és ezáltal a vállalkozás gazdasági folyamataiba illesztése.

Ügyfeleink részére a könyvviteli szolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van adószakértő és adótanácsadó munkatársaink által nyújtott adótanácsadási szolgáltatásunkat igénybe venni. Ugyanakkor alkalmi, esetleg folyamatos, rendszeres megoldásként igénybe vehető az adótervezési tanácsadás, szolgáltatás, felülvizsgálat. Ehhez nem szükséges könyvviteli szolgáltatásunkat igénybe venni, önállóan is rendelkezésre áll a szolgáltatás.

A tanácsadás keretében lehetőség van felmérni a vállalkozás kockázatait, melyek sok esetben egy adóellenőrzés során adóbírság kiszabásához vezetnek. Javaslatot készítünk ezen kockázatok csökkentésére és a bírság megelőzésére.

Adatvédelmi tanácsadás (GDPR felkészítés)

Az adatvédelem minden vállalkozás saját jól felfogott érdekeben fontos feladat kell legyen. Azonban ez jogszabályi kötelezettségek következtében már nem csak a saját adatok, információk védelmét jelenti, sőt nem csak az ügyfelekét, hanem a vállalkozás által kezelt személyes adatokét is. Nem rég lépett hatályba az Európai Unió rendelete (GDPR), mely ezt kötelező jelleggel előírja valamennyi tagállam vállalkozása részére.

Szakmai képzettségünk és több, mint évtizedes gyakorlatunk alapján tanácsadás keretében biztosítjuk ügyfeleink részére az adatvédelmi audittól a GDPR felkészítésen át az eseti tanácsadásig szolgáltatásunkat..