A jóváhagyott osztalékot hogyan lehet EUR-ban kifizetni a tagoknak?

A jóváhagyott osztalékot hogyan lehet EUR-ban kifizetni a tagoknak? Egyáltalán lehetséges-e ilyet tenni abban az esetben, ha a társaság a könyvvezetését Forintban végzi, illetve az osztalékot nem Forintban hagyta jóvá a taggyűlés? 

Ha egy társaság forintban vezeti a könyveit, forintban készíti el a számviteli törvény szerinti beszámolót, amely beszámoló forintban mutatja az osztalékot, akkor az osztalék miatt a társaságnak nem lehet EUR-ban kimutatott osztalék kötelezettsége.

Ha a társaság a könyvviteli nyilvántartásait forintban vezeti, akkor az osztalékot is csak forintban állapíthatja meg, és a forintban SzJA és 14%-os EHo levonása után fennmaradó összeget is forintban fizetheti ki.

A taggyűlés azonban dönthet arról, hogy a forintban jóváhagyott osztalékot a tulajdonosnak ne forintban fizessék ki, hanem EUR-ban. Milyen árfolyamon váltsuk át a forintot EUR-ra?

Ha a taggyűlés az osztalék-kifizetés időpontját meghatározta, akkor a fizetendő EUR mennyiségének meghatározásakor abból kell kiindulni, hogy a tag a forintban meghatározott osztalékából a szabadpiacon mennyi EUR-t tudna vásárolni az osztalékfizetés időpontjában. Ez egyértelmű akkor, ha a társaságnak nincs EUR-ja, azt előbb meg kell vennie, hogy az osztalékot EUR-ban ki tudja fizetni. De indokolt ez szerint eljárni akkor is, ha van a társaságnak EUR-ja. Ez esetben az EUR bekerülési árfolyama és az osztalék fizetésekor az EUR-bankszámlát vezető pénzintézet EUR eladási árfolyama közötti különbözetet a társaságnál árfolyam-különbözetként kell elszámolni.

 

Egy tag osztalékát a taggyűlés 2 millió forintban határozta meg. Könyvelés menete:

 • Osztalék jóváhagyása:   T 493 - K 475       2.000.000 Ft

 • Levont SzJA                  T 475 – K 462         300.000 Ft

 • Levont EHo                   T 475 – K 463         280.000 Ft

A nettó fizetendő osztalék: 1.420.000 Ft. A kifizetés napján érvényes, a devizabankszámlát vezető pénzintézet aktuális eladási árfolyama 300 forint/EUR.

 • Ha nincs devizaszámlánk, akkor a forintszámláról indítjuk az utalást a tag eurós bank számlájára. Ez a társaságnál semmilyen különlegességet nem eredményez.

Megterhelik a számlát 1.420.000 Ft-tal, a tag pedig kap 4.733,33 Eurót.

 • T 475 – K 384               1.420.000 Ft

 • Ha van devizaszámlánk, akkor a saját devizaszámlánkról indítunk 4.733,33 EUR utalást. Ha viszont a devizaszámlánkon levő deviza aktuális nyilvántartási árfolyama ettől eltér, akkor a különbözetet árfolyamkülönbözetként kell elszámolni. (Könyvelésnél érdemes egy átvezetési számlát alkalmazni, legyen ez most a 479.)

  • Ha a nyilvántartási árfolyam kisebb, legyen 295 Ft/EUR

   • T 475 – K 479    1.420.000 Ft

   • T 479 – K 386        1.396.333 Ft (4.733,33*295)

   • T 479 – K 97         23.667 (árfolyamnyereség)

  • Ha a nyilvántartási árfolyam nagyobb, legyen 310 Ft/EUR

   • T 475 – K 479    1.420.000

   • T 479 – K 386        1.467.332

   •  T 87 – K 479          47.332 (árfolyamveszteség)